Skapande skola - tema havet / vatten

Utifrån de förutsättningar som finns i pengar och tid, så lägger jag upp ett skapande skola - besök i klassrummet. Det allra bästa är om jag först kan ha en miniverkstad med de pedagoger som kommer att delta, så att de får en chans att själva prova på och fördjupa sig, vilket gör att pedagogerna kan hjälpa till och stötta eleverna i klassrummet under mitt besök och även fortsätta efter mitt besök.

Under mina besök strävar jag efter att ta in både fakta och fantasi, öva både hjärna och hjärta. Jag vill förmedla den kunskap jag bär på om akvarellmåleri och teckning, färgernas spännande historia och havets fantastiska djurliv på ett levande sätt, men också ge utrymme för elevernas egna upptäckter och experiment.

Tillsammans med ansvariga pedagoger lägger jag upp besöket så att det blir så bra som möjligt för den åldersgrupp jag besöker, utifrån deras tidigare erfarenhet, kunskap och intresse. Vi planerar också hur vi utnyttjar klassrummet på bästa sätt vid skapandet.

Om det finns möjlighet vill jag gärna jobba med mindre grupper på 10 – 15 barn, därför att då har vi mer tid och möjlighet att se och lyssna på varandra, men det är ofta svårt att genomföra detta, så jag brukar för det mesta jobba med helklasser. Det är ju också en fördel med att alla i klassen samtidigt får vara med och uppleva skapandet. Då är jag beroende av lite praktisk hjälp med utdelning av material etc. av läraren, och det är extra värdefullt om vi haft en miniverkstad innan.