Berättarverkstad - vi skapar en gemensam saga

Den här berättarverkstaden bygger på Kerstin Lundberg-Hahns metod, beskriven i hennes bok "Berättarverkstad".

Grundidén med metoden är att barnen hela tiden ska bestämma innehållet i de sagor och berättelser vi gemensamt hittar på, men att jag som ledare ställer de frågor som behövs för att berättelsen ska bli mer än "sedan hände det och sedan hände det."
Jag börjar ofta berättelsen med att föreslå en plats, eller en person/huvudfigur.
Det kan vara ”Det var en gång en flicka som var så liten att hon fick plats i en …”
Eller ”Långt ute i en stor skog, bakom ett högt berg, låg en liten stuga…”
Genom att både ställa fördjuparfrågor och framåtfrågor skapar vi en spännande berättelse tillsammans.
Min uppgift är att se till att alla barn får vara med att bestämma innehållet.
När sagan är färdig så får barnen måla en bild ur sagan. Vi ser sedan på alla bilder tillsammans.
Materialet vi väljer för bilderna har ganska stor betydelse. Oljepastell och akvarellfärger tillsammans är en av mina favoriter, men jag anpassar mig efter skolans önskemål och resurser.

Vi behöver två lektionstimmar för den här berättarverkstaden, och barngruppens storlek bör vara max. 15 barn i låg -och mellanstadiet.
När jag har den här berättarverkstaden i förskolan behöver gruppen vara ännu mindre. Idealiskt är 5-6 barn, men det kan fungera med upp till 10 barn.