Bilderboksverkstad

image
Bilderböcker gjorda i klass 4B, Myggenässkolan på Tjörn, våren 2014.

En tvådagarsverkstad som är avsedd för halvklass, åk 3-5. Max 15 elever.
Vi börjar med att skapa en gemensam berättelse i klassen och alla målar varsin bild till den. Sen går vi vidare och eleverna skapar en egen bilderbok med text, steg för steg. Målet är att alla ska bli klara med en bok på 6 sidor + omslag, och att vi ska ha tid att läsa berättelserna för varandra. Under dagarna tittar vi också i olika bilderböcker och ser hur författare och illustratörer kan jobba på olika sätt. Det är viktigt att ordinarie lärare är med och deltar under de två dagarna, och ev. resurspersoner, om någon elev behöver särskilt stöd.

image