Skapa av strandfynd

image
Tillsammans med min kollega Ingrid Sandberg erbjuder jag denna aktivitet till skolor
och till föreningar, bibliotek, kommuner etc som en helgkurs eller lov-verkstad.

Vi skapar konst av strandfynd som pinnar, stenar, snäckor och drivved.
Även plast och andra upphittade saker kan användas. Vad det kan bli?
Skulpturer, mobiler, tavlor mm.
Vi pratar också om hur havet påverkar oss människor och om hur vi
påverkar havet.

Denna verkstad kan föregås av materialjakt på närbelägen strand.
Vi tar annars med material att skapa av.