Om kurser och öppen verkstad

"Kom igång med akvarell"
"Teckna och måla med inspiration av naturen"
"Teckna och måla havets djur"
är exempel på endagskurser jag ordnar i egen regi, antingen hemma i Brastad eller på en annan plats.
Det ska vara kul att måla och teckna. Jag försöker ta in lek och färgexperiment i mina kurser, samt övningar för att träna seendet. Genom att prata om de bilder vi gör på kursen utvecklar man också sitt seende och idéer för hur man kan gå tillväga.

Vill du få information om när jag har kurser
så maila mig på
rockstromannika@gmail.com

Jag har också kurser som en lovaktivitet för både barn och ungdomar på bibliotek, museer, naturum eller en annan lämplig lokal som arrangeras av någon annan aktör.
Det är också roligt att hålla i en öppen verkstad för barn tillsammans med vuxna.
Skillnaden mellan kurs och öppen verkstad är ju att kursen ofta riktar sig till en målgrupp och har en struktur med en början och ett slut och anmälan krävs. Medan en öppen verkstad är öppen för alla (ev åldersbegränsningar) och det går att komma och gå. Jag bistår med råd, tips och material.
Ca 12- 20 personer är max antal för mig, (beroende på lokalen och upplägget)
men det kanske det finns någon mer pedagog på plats, som kan vara med?
eller så kan jag eventuellt ta in kollegor som hjälp ifall ni vill ordna en större öppen verkstad.
Jag är öppen för andra förslag på teman, gärna med anknytning till natur eller berättande.
Hör av dig över mail,
rockstromannika@gmail.com

Mitt utgångspris för arvode för kurs/öppen verkstad är
1 lektion upp till 60 minuter 5 000 kr
2 lektioner 6 000 kr
3 lektioner 7 000 kr
4 lektioner 8 500 kr
per ytterligare lekt samma dag 1 500 kr
+ material
+ resekostnader
+ 25% moms