Kalender

Skapande på Stångenässkolan - IN SITEprojektet

Jag kommer att jobba med åk 3 och åk 6 på Stångenässkolan i Brastad i samband med IN SITE projektet.
Vad är IN SITE?
Området runt Öresund, Kattegatt och Skagerrak delar en historia och ett rikt kulturarv. Projektet In Site vill synliggöra områdets gemensamma bakgrund för att lyfta fram dess betydelse i nutid och framtid. In Site är ett samarbetsinitiativ mellan nio kulturinstitutioner och kommuner från Bornholm i Danmark till Moss i Norge.
läs mer här http://projectinsite.eu

Hällristningarna vid Backa, Brastad är en av de platser som lyfts fram genom In Site. Jag kommer att jobba med berättande och skapande i lera med åk 3, och med berättande och skapande i bild med åk 6.
Både kulturarvet och samtidskonsten kommer att tas upp under projektet.
Under Lysekils kulturvecka 11-17 oktober kommer en del av det som skapats att ställas ut.