Kalender

Skapande skola i Mellerud

Under två dagar besöker jag alla elever i åk 8 på Rådaskolan i Mellerud. Under en dubbeltimme berättar jag hur jag jobbar med illustrationer och ger tips och idéer för elevers egna projekt där de ska illustrera en novell de skrivit under svenskalektioner. De får komma igång med sitt eget arbete som avslutas senare på bildlektionerna.