Tillbaka

Klippa, sten & sand

image

Hur har jorden bildats och varför ser den ut som den gör? Vad berättar fossil och avlagringar om livets uppkomst och utveckling? Vilka minnen har istiderna lämnat efter sig?
Åsa Lind och Annika Rockström berättar i text och bild om jordens tillkomst och ständiga förändring. De hjälper oss också att titta nära - på mineralerna i olika bergarter, metaller och jordmåner. Och vi får praktiska tips till hur man kan bygga upp en egen stensamling och var man kan gå ut och plocka och studera.

Här följer några sidor ur boken

image

image

image

I boken beskrivs tiden som gått sedan jorden bildades som ett rep, där olika livsformer knyts fast, beroende på när i tiden de dyker upp. Det här repet har jag sedan gjort "på riktigt" och använt mig av under skolbesök med geologi som tema.

image