Kalender

Höststorm i Tydje

Dags för Barnboksnätets årliga höststorm, vår interna kreativa helg där BBNs medlemmar turas om att hålla i text-och bildövningar. I år är det jag, Jessika Berglund och Kerstin Lundberg -Hahn som håller i det hela, på Malin Erikssons fina ställe i Dalsland. Ser fram emot detta! och en del övningar som är hemliga även för mig.

(Barnboksnätet är ett nätverk för västsvenska barn-och ungdomsboksförfattare och illustratörer som ingår i Författarcentrum Väst.)