Kalender

Skapande skola - Berättarverkstad i Munkedal

I det här skapande skola- projektet kommer jag att besöka alla barn i åk 1 och 2 i Munkedals kommun för att ha "Berättarverkstad" med dem. En timme per grupp på max 15 barn. Vi hittar gemensamt på en berättelse som de får skapa bilder till.
Jag utgår från Kerstin Lundberg Hahns arbetssätt som hon beskriver i sin bok "Berättarverkstad med barn - en handbok "(BTJ förlag). Kerstin och jag kommer också att hålla i en workshop för pedagoger där vi utforskar hur man kan arbeta med berättelsen och bilden.
Kerstin besöker lite äldre barngrupper och fokuserar mer på skrivandet tillsammans med dem.