Kalender

Skaparverkstad för barn i Gerlesborg

2-4 augusti är det premiär för festivalen Litteratur & Granit som äger rum i norra Bohuslän 2 till 4 augusti.
Litteraturfestivalen håller till vid Västerhavet och följer Bottnafjordens sträckning, från Gerlesborg vidare in i landet för att göra nedslag i Evja och Bärfendal. 2024 blir det Spelplatser är Gerlebsborgsskolan, Evjas Folkets hus och Bärfendals hembygdsgård.

litteraturochgranit.se


Festivalens sista dag, söndag 4 augusti, är en specialsatsning som riktar sig till barn och unga, med fokus på text, bild och skapande. Jag håller i verkstaden tillsammans med konstpedagogen Marika Sanaksenaho som är ansvarig för Gerlesborgskolans skapandeverksamhet för barn och unga.