Kalender

Skapande med barn - Kulturplaneterna

Under sex dagar kommer jag och Ingrid Sandberg att hålla i olika former av skapande för en grupp barn i Lysekils kommun. Kulturplaneterna är ett projekt initierat av Rädda Barnen, för att skapa möjligheter för de barn som annars inte har tillgång till kulturaktiviteter under sommaren. En kulturplanet kan se ut på en mängd olika sätt men det viktiga är att det är en gratis kreativ verksamhet där barnen och ungdomarnas eget skapande uppmuntras och där det finns stöd av kompetenta vuxna mentorer.