Kalender

Residens i Källäng för bokprojekt

Tillsammans med den holländska författaren Anneriek van Heughten kommer jag att tillbringa två veckor i Källäng, Småland för att arbeta med våra spännande bokidéer. Haiku, naturen, fåglar, olika länder, våra egna erfarenheter kommer förhoppningsvis att vävas samman till något väldigt speciellt. Jag är otroligt glad att ha fått den här möjligheten. Vi möttes i september 2018 under den första SmåBus festivalen vid Ädelfors folkhögskola, Holsbybrunn. Eftersom vi delade rum lärde vi känna varandra ganska bra och tvekade inte när möjligheten att söka vistelsestipendium dök upp.