Kalender

Skapa av drivved och strandfynd på Oscars i Lysekil

Kom till Oscars i Lysekil och skapa av drivved och strandfynd! Vi har en del material på plats, men du får gärna ta med eget material. Skaparverkstaden är öppen mellan 14 - 17, och är gratis. Barn och ungdomar är välkomna och även vuxna i sällskap med barn. Ta gärna med egen fika. Ledare är Annika Rockström och Ingrid Sandberg. Lysekils kommun är arrangör.