Kalender

Illustrationer till projektet "Tidsresan"

Tillsammans med Maj Persson kommer jag att göra illustrationer till stora informationstavlor som beskriver landskapets utveckling under de sista 6.000 åren. Tavlorna kommer att placeras längs en naturstig som startar vid Nordens Ark. Projektet stöttas av Formas och Anna Jakobsson och Maria Svedäng står för utformningen av texter och innehåll. Annica Engström ansvarar för layout.